Klinisch denken en beslissen in de praktijk. Een patiënte met post partum ontstane algehele malaise, anorexie en ventriculaire tachycardieën

Klinische praktijk
P.W. Kamphuisen
M. Levi
H.A.H. Kaasjager
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2376-80
Abstract

Opzet van dit artikel

- De ziektegeschiedenis wordt beschreven zoals die zich in de praktijk heeft voorgedaan. Daarbij is het gevraagde commentaar weergegeven van een clinicus, die niet op de hoogte was van het beloop van de ziekte en de uiteindelijke diagnose. Het gaat om de didactische waarde van de praktijksituatie.

ziektegeschiedenis

Patiënt A, een 34-jarige vrouw, werd opgenomen op de afdeling Intensive Care met lage bloeddruk, sufheid en ventriculaire tachycardieën. Haar voorgeschiedenis vermeldde 2 maal curettage in verband met spontane abortus 4 en 2 jaar geleden; 5 jaar geleden beviel patiënte van een gezond kind en 5 maanden vóór de huidige opname was na een ongecompliceerd verlopen zwangerschap en bevalling haar tweede kind geboren.

Enkele weken na de bevalling had patiënte klachten van vermoeidheid en een verminderde eetlust gekregen, waarbij haar gewicht 10 kg daalde ten opzichte van haar gewicht vóór de zwangerschap, bij een normale ontlasting. Vanwege deze…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Rijnstate, afd. Inwendige Geneeskunde, Postbus 9555, 6800 TA Arnhem.

Dr.P.W.Kamphuisen, assistent-geneeskundige; mw.dr.H.A.H.Kaasjager, internist.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Inwendige Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr.M.Levi, internist.

Contact dr.P.W.Kamphuisen (pkamphuisen@rijnstate.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties