Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde: het hordeolum

Klinische praktijk
K. Gill
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1472-3

Het hordeolum – in de volksmond ‘strontje’ genoemd – kan, al naar gelang de lokalisatie in het ooglid, onderscheiden worden in het hordeolum internum en het hordeolum externum. Dat een hordeolum niet altijd een onschuldige aandoening is, blijkt uit een publikatie in het American Journal of Ophthalmology uit 1926, waarin werd gerapporteerd over een hordeolum dat overging in cellulitis orbitae met infectie van de A. centralis en atrofie van de N. opticus als gevolg.1 Zeeman beschreef in zijn leerboek twee patiënten met deze complicatie met dodelijke afloop.2 Het is daarom van groot belang het ontstaan van cellulitis tijdig te onderkennen: het toenemen van de pijn, exophthalmus en bewegingsbeperking van het oog.

De incidentie van beide vormen samen bedraagt 3 patiënten per 1.000 per jaar. De aandoening is gelijkelijk verdeeld over de geslachten. Verwijzing naar een specialist vindt normaal gesproken niet plaats. Het hordeolum blijkt binnen de verschillende leeftijdsgroepen…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, Faculteit der Geneeskunde, Instituut voor Huisartsgeneeskunde, Postbus 9605, 2300 RC Leiden.

Prof.dr.K.Gill.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties