'Kleine' chirurgische ingrepen en behandeling van kleine letsels in de huisartspraktijk

Onderzoek
W.G.A.C. van de Luijtgaarden
M.F. von Meyenfeldt
D.J. Gouma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2031-5
Abstract

Samenvatting

Een prospectief onderzoek werd verricht naar ‘kleine’ chirurgische ingrepen en behandeling van kleine letsels in een verzorgingsgebied van 6 huisartsen met ongeveer 14.250 patiënten. Bij deze huisartsengroep werden bestudeerd: het verrichtingen- en verwijspatroon, het nakomen van gemaakte werkafspraken en de resultaten van de behandeling. Voorafgaand aan dit onderzoek werden na een oriënterend onderzoek algemene richtlijnen voor de behandeling opgesteld.

Gedurende een periode van 6 maanden werden 574 patiënten behandeld, van wie 45 patiënten rechtstreeks naar de EHBO-afdeling van het Academisch Ziekenhuis Maastricht gingen (7,9). Vijfenvijftig patiënten (9,6) werden, in eerste of tweede instantie, door de huisarts verwezen. Werkafspraken over pathologisch-anatomisch onderzoek van huidtumoren werden relatief goed, maar die over tetanusprofylaxe matig nagekomen. De behandeling van kleine verwondingen en de verrichting van kleine ingrepen, voornamelijk excisie van huidtumoren, gaf in ongeveer 90 van de gevallen een goed resultaat. Het behandelingsresultaat van panaritium was matig.

Omdat huisartsen, zeker degenen met een plattelandspraktijk, veelvuldig kleine operaties moeten verrichten en kleine traumata moeten behandelen, verdient het aanbeveling voldoende aandacht te blijven geven aan de praktische scholing van huisartsen in het verrichten van kleine chirurgische ingrepen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Algemene Heelkunde, Sint Annadal 1, 6201 BX Maastricht.

W.G.A.C.van de Luijtgaarden, assistent-geneeskundige; dr.M.F.von Meyenfeldt en dr.D.J.Gouma, chirurgen.

Contact dr.D.J.Gouma

Verantwoording

Namens Waarnemingsgroep Zuidwest-Limburg, bestaande uit H.M.A.Aussems, W.P.C.W.Boersma, G.J.van Buchem, H.M.A.J.Habets, P.M.J.L.F.Jacobs en R.R.B.C.Pinckers, huisartsen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties