‘Kleedt u zich maar even uit’

Perspectief
Catharina M. Haring
Cornelis T. Postma
Jos W.M. van der Meer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3773
Abstract

Samenvatting

Voor een ervaren arts is het wellicht een vanzelfsprekendheid dat een patiënt zich uitkleedt voor een lichamelijk onderzoek. Voor coassistenten en jonge artsen zal de drempel vaak hoger zijn. Onwennigheid, schaamte en angst voor beschuldiging van seksuele intimidatie kunnen ertoe leiden dat een coassistent of jonge arts een patiënt zich niet adequaat laat uikleden, hetgeen het verrichten van een goed lichamelijk onderzoek verhindert. Dit zal uiteindelijk leiden tot een minder adequaat vermogen van jonge artsen om op eenvoudige wijze met behulp van het lichamelijk onderzoek een diagnose te stellen. Deze beschrijving biedt opleiders handvatten om coassistenten en jonge artsen hiermee te leren omgaan.

Auteursinformatie

UMC St. Radboud, afd. Algemeen Interne Geneeskunde, Nijmegen.

Drs. C.M. Haring, dr. C.T. Postma en prof.dr. J.W.M. van der Meer, internisten.

Contact drs. C.M. Haring (c.haring@aig.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 1 september 2011

Een vrouw met een verdwenen borst
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties