Klachten en symptomen bij een galsteenziekte

Nieuws
L.C. van Cuilenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:291-2

Er heerst geen overeenstemming over welke symptomen en klachten duiden op de aanwezigheid van galstenen. In het onderzoek van Diehl et al. heeft men het verband tussen gastro-intestinale symptomen en fysisch-diagnostisch onderzoek met het vóórkomen van galstenen opnieuw onderzocht met als doel een betere diagnostiek.1 Het betrof 377 poliklinische…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties