Klachten en claims over verloskundige zorg; expertiserapporten door één deskundige uitgebracht in 10 jaar (1985-1995)

Perspectief
P.E. Treffers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:209-13

De obstetrie behoort tot de medische disciplines waartegen veel klachten en claims worden ingediend. In de V.S. wordt de obstetrische praktijk ernstig beïnvloed door de dreiging van juridische vervolging, maar ook in sommige Europese landen is het aantal procedures tegen obstetrici groot.1

Over de aard van de klachten en over de afhandeling daarvan zijn in Nederland slechts fragmentarische gegevens bekend. Een klein deel van de uitspraken van medische tuchtcolleges wordt gepubliceerd, onder meer in Medisch Contact. Van juridische zijde zijn de uitspraken van tuchtcolleges over gynaecologen in de periode 1980-1992 gepubliceerd;2 tevens is onderzoek verricht naar schadeclaims.3 De medische aspecten komen daarbij echter niet systematisch aan de orde.

Voor het beoordelen van klachten en claims worden door ziekenhuisdirecties, inspecteurs van de volksgezondheid, medische tuchtcolleges, rechtbanken, verzekeraars en bureaus voor letselschade deskundigen ingeschakeld. De deskundige maakt een rapport; meestal doet hij dit alleen, zonder ruggespraak met anderen. In…

Auteursinformatie

Prof.dr.P.E.Treffers, emeritus hoogleraar verloskunde en gynaecologie, Henriëtte Bosmansstraat 4, 1077 XH Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties