Stapeling als grondslag voor euthanasie

Klaar met stapelen

Klinische praktijk
Simon P.C. Groen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4922
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Stapeling als grondslag voor euthanasie plaatst de arts vaak voor problemen. Het onderscheid met ‘voltooid leven’ is soms lastig te maken. Lijden is subjectief en het is de vraag of en hoe zwaar anticiperend lijden en onthechting meegewogen mogen worden bij het verzoek om euthanasie.

Casus

Een zeer oude, op haar decorum gestelde dame vraagt om euthanasie omdat zij voelt dat zij niet veel langer zelfstandig kan blijven. Haar klachten zijn terug te voeren op enkele chronisch degeneratieve aandoeningen, maar hebben haar functioneren nog niet erg aangetast. Objectief lijkt het mee te vallen. De bij haar betrokken artsen verschillen van mening tot een nieuwe diagnose alle dilemma’s oplost.

Conclusie

Chronische klachten en functieverlies, een afnemende draagkracht, het beperkte levensperspectief en de zekerheid van en angst voor komende zorgafhankelijkheid kan het leven van een oudere tot een ondraaglijk lijden maken. Een zorgvuldige beschouwing van het lijden en inleving vormen de sleutel voor een adequaat antwoord op een euthanasieverzoek.

Auteursinformatie

Expertisecentrum Euthanasie: drs. S.P.C. Groen, klinisch geriater n.p.

Contact s.groen@expertisecentrumeuthanasie.nl (s.groen@expertisecentrumeuthanasie.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Simon P.C. Groen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties