Euthanasie bij patiënten met dementie

Klinische praktijk
Sytske van der Meer
Bert Keizer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4913
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Euthanasie bij patiënten met dementie is wettelijk toegestaan, maar wordt door veel artsen als (te) complex ervaren. Artsen zijn bang voor de juridische consequenties en zijn onwetend over de aard van het lijden. Ook vinden ze het lastig om de wilsbekwaamheid in te schatten.

Casus

Wij beschrijven 2 casussen van patiënten die door een familielid werden aangemeld bij Expertisecentrum Euthanasie. Het betreft een 72-jarige vrouw bij wie anderhalf jaar geleden de ziekte van Alzheimer was vastgesteld en een 67-jarige man met dementie met Lewy-lichaampjes. Tijdens de verschillende gesprekken die wij met hen voerden, kregen wij een duidelijk beeld van de aard van het lijden en werd het ons duidelijk waarom zij dit lijden ondraaglijk vonden.

Conclusie

Door extra aandacht te besteden aan het onderzoek van de wilsbekwaamheid en het lijden is het goed mogelijk om binnen de kaders van de wet te voldoen aan een verzoek om euthanasie van een patiënt met dementie.

Auteursinformatie

Expertisecentrum Euthanasie, Den Haag: drs. S. van der Meer, arts; drs. B. Keizer, specialist ouderengeneeskunde.

Contact S. van der Meer (s.vandermeer@expertisecentrumeuthanasie.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn geen belangen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Sytske van der Meer ICMJE-formulier
Bert Keizer ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties