Kinderziekten met vlekjes

Stand van zaken
06-10-2011
Wim Opstelten, Just A.H. Eekhof en Arie Knuistingh Neven

Reacties (3)

Raymond Leclercq
17-10-2011 21:40

Kinderen met vlekjes

Met grote interesse werd uw mooie bijdrage over kinderen met vlekjes gelezen. Wij bieden dit thema als keuzecollege aan bij tweede jaars studenten van de basisopleiding en zien de bijgevoegde figuren en tabellen als een extra ondersteuning. De strekking van al uw adviezen is ook onze boodschap.
Twee opmerkingen zou ik graag willen maken. De eerste is, dat we het koortstype van mazelen aan de studenten als zadelvormig type presenteren, dat is kenmerkend.
De tweede opmerking is dat ik in het begin van de jaren '70 nog een ernstige mazelenepidemie heb meegemaakt. Het zadelvormig koortsverloop was daarbij een richtsnoer voor behandeling en prognose. Drie dagen na het exantheem zakt de koorts heel snel. Mocht de koorts de vierde dag niet zakken, dan was dat een reden voor een herhalingsvisite wegens de hoge kans op een superinfectie: otitis, bronchitis of een enkele maal een meningitis. Die herhalingsvisite rendeerde beslist, want mazelen is een ernstige ziekte die het microvasculaire systeem aantast, het immuunsysteem zwaar belast en bovendien neurotroop is. Voor die vierde dag werd er geen penicilline voorgeschreven en volstond de uitleg inclusief de temperatuurmetingen.
 
Raymond Leclercq, docent huisartsgeneeskunde Maastricht
Wim Opstelten
22-10-2011 18:55

Kinderziekten met vlekjes (antwoord auteurs)

Wij danken collega Leclercq voor het melden van zijn praktijkervaring als aanvulling op ons artikel. Dat bifasische koorts kenmerkend is voor mazelen konden wij echter niet terugvinden in de wetenschappelijke literatuur. Het oplopen van de temperatuur na een koortsvrij interval past vooral bij een bacteriële superinfectie, zoals een pneumonie of otitis media. Ook bij het persisteren van de koorts langer dan drie dagen moet men bedacht zijn op de ontwikkeling van complicaties, wat collega Leclercq terecht aangeeft. Wim Opstelten Just Eekhof Arie Knuistingh Neven
Raymond Leclercq
23-10-2011 12:16

Kinderen met vlekjes

Inderdaad wordt er in de literatuur niet over een zadelvormig koortsverloop gesproken. P.Formijne noemde het verloop in zijn Leerboek der Anamnese en Fysische Diagnostiek uit 1964 op pag 145 tweetoppig; de initiale koorts die snel weer zakt en bij het uitbreken van het exantheem, meestal op de derde dag weer omhoog loopt.
De zadelvorm illustreert dit volgens mij ook. Om iets te onthouden zijn beelden onmisbaar.
Raymond Leclercq