Exanthemen bij kinderen

Klinische praktijk
D.H. Winterberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1494-9

Volgens het Geneeskundig woordenboek van Pinkhof-Hilfman is een exantheem ‘uitslag van de huid, dikwijls als symptoom van een acute infectieziekte’.1 In de dagelijkse praktijk wordt met het begrip ‘exantheem’ veelal een door maculopapuleus erytheem gekenmerkte huiduitslag bedoeld. Onder exanthemen worden in de internationale literatuur echter ook tal van andere huidafwijkingen verstaan, zoals blaasjes, petechiën en zelfs erythema nodosum. Van deze bredere definitie zal in dit artikel worden uitgegaan.

Globaal kan men stellen dat een exantheem zich veelal manifesteert op grotere huidgebieden en vaak gepaard gaat met andere ziekteverschijnselen, zoals koorts of lymfklierzwellingen. Op deze omschrijving bestaan echter vele uitzonderingen, bijvoorbeeld de geringe uitgebreidheid bij herpes zoster of het vaak praktisch ontbreken van algemene ziekteverschijnselen bij erythema infectiosum. Het stellen van de diagnose is soms een eenvoudige zaak, vaak echter een moeilijke opgave. Het is bij de individuele patiënt met een exantheem veelal niet goed mogelijk om op grond van…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Emma Kinderziekenhuishet Kinder AMC, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 22.700, 1100 DE Amsterdam.

D.H.Winterberg, kinderarts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties