Kinderziekten met vlekjes

Stand van zaken
06-10-2011
Wim Opstelten, Just A.H. Eekhof en Arie Knuistingh Neven
  • Door de hoge vaccinatiegraad komen mazelen en rodehond in Nederland nog maar zelden voor, hetgeen de herkenning van deze ziekten bemoeilijkt.

  • Door vaccinfalen kan mazelen ook optreden bij gevaccineerden.

  • Snelle herkenning van mazelen en rodehond is noodzakelijk om een adequaat beleid in te stellen en verdere verspreiding te voorkomen.

  • Mazelen, rodehond en de vijfde ziekte kunnen complicaties geven tijdens de zwangerschap.

  • Op klinische gronden zijn mazelen, rodehond, roodvonk, vijfde ziekte en zesde ziekte soms lastig van elkaar te onderscheiden.

  • Bij vaststelling van mazelen of rodehond bij één patiënt of van de vijfde ziekte bij meerdere patiënten binnen 1 instelling moet dit binnen 1 werkdag gemeld worden aan de lokale GGD.

  • Voor geen enkele van de besproken ziekten is wering van school of kinderdagverblijf noodzakelijk.