Kinderziekten met vlekjes

Stand van zaken
06-10-2011
Wim Opstelten, Just A.H. Eekhof en Arie Knuistingh Neven

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht.

Dr. W. Opstelten, huisarts.

Universitair Medisch Centrum Leiden, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden.

Dr. J.A.H. Eekhof en dr. A. Knuistingh Neven, huisartsen-epidemiologen.

Contactpersoon: dr. W. Opstelten (w.opstelten@nhg.org).

Verantwoording

W.L.M Ruijs, arts-infectieziektebestrijding (LCI/RIVM) gaf commentaar op het manuscript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 13 juli 2011