Kinderpalliatieve zorg: multidisciplinair en proactief

Klinische praktijk
G.C.B. (Karen) Bindels-de Heus
Lynne M. Ball
Erna M.C. Michiels
Henriette A. Moll
Erik H. Niks
Suzanna M. van Walraven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D857
Abstract

Dames en Heren,

Kinderpalliatieve zorg is meer dan alleen terminale zorg. Het begint bij het stellen van een levensbedreigende of levensduurverkortende diagnose, onafhankelijk of curatie nog mogelijk is (figuur).1,2 Volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie omvat kinderpalliatieve zorg het verbeteren van de kwaliteit van leven door het verlichten van fysieke symptomen én door psychosociale, emotionele en spirituele ondersteuning van kind én gezin.1,2,4 Om dit te kunnen bereiken is een proactieve, transmurale en multidisciplinaire benadering essentieel. Dit illustreren wij aan de hand van twee casussen.

Patiënt A, een 7-jarige jongen met spastische tetraplegie en aanvalsgewijs optredende dystonieën, kwam bij de kinderarts vanwege een luchtweginfectie. Om de hierbij toegenomen spasmen te doorbreken had hij continu midazolam intraveneus nodig. De kinderneuroloog begeleidde hem vanwege de tetraplegie, dystonie, slikstoornissen en het uitblijven van spraak. Wegens voedingsproblemen was eerder een gastrostomiesonde geplaatst. Cognitief waren er geen afwijkingen en hij bezocht de mytylschool. Communicatie…

Auteursinformatie

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam.

Drs. G.C.B. Bindels-de Heus, kinderarts erfelijke en aangeboren aandoeningen; dr. E.M.C. Michiels, kinderarts-oncoloog; prof.dr. H.A. Moll, kinderarts.

LUMC, Leiden.

Willem-Alexander Kinderziekenhuis: dr. L.M. Ball, kinderarts-hemato-oncoloog.

Afd. Neurologie: dr. E.H. Niks, kinderneuroloog.

Stichting Platform Palliatieve Zorg voor Kinderen in Nederland (PAL), Utrecht.

Dr. S.M. van Walraven, projectleider.

Contact dr. S.M. van Walraven (a.vanwalraven@kinderpalliatief.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Meer informatie over de Stichting Platform Palliatieve Zorg voor Kinderen in Nederland (PAL) is te vinden op: www.kinderpalliatief.nl.

Auteur Belangenverstrengeling
G.C.B. (Karen) Bindels-de Heus ICMJE-formulier
Lynne M. Ball ICMJE-formulier
Erna M.C. Michiels ICMJE-formulier
Henriette A. Moll ICMJE-formulier
Erik H. Niks ICMJE-formulier
Suzanna M. van Walraven ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties