retrospectief statusonderzoek bij mishandelde kinderen

Kindermishandeling vaak niet herkend op de huisartsenpost

Onderzoek
Sandra S. Goren
Anne-Marie C. Raat
Dorien M. Broekhuijsen-van Henten
Ingrid M.B. Russel
Henk F. van Stel
A.J.P. (Guus) Schrijvers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B127
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen in hoeverre bij kinderen die volgens het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) waren mishandeld, huisartsen uit het betreffende verzorgingsgebied deze mishandeling hadden opgemerkt.

Opzet

Retrospectief.

Methode

Wij voerden een retrospectief statusonderzoek uit bij 368 kinderen uit het verzorgingsgebied van een huisartsenpost, bij wie in de periode januari 2005-augustus 2007 door het AMK was vastgesteld dat zij mishandeld waren.

Resultaten

Van de 368 kinderen bezochten 193 de huisartsenpost één of meer keren in de periode juli 2002-september 2007. In totaal betrof het 709 consulten. Hiervan waren er naar mening van een expertpanel 24 zeer verdacht voor kindermishandeling en bij nog eens 82 was kindermishandeling op basis van de geregistreerde anamnese niet uit te sluiten. Trauma- en intoxicatieconsulten waren bij beide categorieën oververtegenwoordigd. Kindermishandeling werd alleen herkend als de patiënten of de begeleiders dit op eigen initiatief gemeld hadden. Slechts 1 maal werd daarna ook volledig adequaat beleid ingezet.

Conclusie

Dienstdoende huisartsen op de huisartsenpost herkenden signalen van kindermishandeling onvoldoende. Daarnaast vroegen zij in de anamnese onvoldoende door om kindermishandeling uit te kunnen sluiten. Ook het beleid na signalering van kindermishandeling was vaak ontoereikend.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Algemene Pediatrie: drs. D.M. Broekhuijsen-van Henten en drs. I.M.B. Russel, kinderartsen.

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Unit Innovaties in de Zorg: dr. H.F. van Stel, epidemioloog; prof. dr. A.J.P. Schrijvers, hoogleraar Public Health.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Utrecht.

Drs. A.M.C. Raat, vertrouwensarts (voorheen: huisarts en medisch manager van een huisartsenpost).

Contact Drs.ir. S.S. Goren, student geneeskunde (sandragoren@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 oktober 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties