Kindergynaecologie

Media
F.B. Lammes
J.G. Aalders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:561

F.B.Lammes, Kindergynaecologie, 140 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1992. ISBN 90-313-1411-0. Prijs: ingen. ƒ 46,50.

Naast de huisartsgeneeskunde zijn vaak meerdere specialismen betrokken bij gynaecologische problemen op kinderleeftijd. De relatieve zeldzaamheid van dergelijke problemen draagt ertoe bij dat door huisarts en betrokken specialisten over het algemeen maar…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties