Kind met koorts: wel of niet naar de kinderopvang?

Sarah Clement
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4133

Voor medewerkers van kinderdagverblijven zijn koorts en infecties redenen om de ouders te vragen het kind thuis te houden. Maar is dat altijd nodig? Kirsten Peetoom en collega’s van de Maastricht University onderzochten of een educatieve interventie de medewerkers van kinderdagverblijven kon ondersteunen bij de besluitvorming in geval van koorts…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties