Kennis en opvattingen van het Nederlandse publiek over palliatieve sedatie*

Onderzoek
13-02-2014
Hilde T.H. van der Kallen, Natasja J.H. Raijmakers, Judith A.C. Rietjens, Alex A. van der Male, Herman J. Bueving, Johannes J.M. van Delden en Agnes van der Heide

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in British Journal of General Practice (2013;63:e676-82) met als titel ‘Opinions of the Dutch public on palliative sedation: a mixed method approach’. Afgedrukt met toestemming.

 

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Huisartsgeneeskunde: drs. H.T.H. van der Kallen (tevens: afd. Maatschappelijke gezondheidszorg), drs. A.A. van der Male en dr. H.J. Bueving, huisartsen.

Afd. Maatschappelijke gezondheidszorg: dr. N.J.H. Raijmakers en dr. J.A.C. Rietjens, onderzoekers; prof.dr. A. van der Heide, arts-epidemioloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidszorg en Eerstelijnsgeneeskunde, Utrecht.

Prof.dr. J.J.M. van Delden, hoogleraar medische ethiek.

Contactpersoon: prof.dr. A. van der Heide (a.vanderheide@erasmusmc.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: deze studie werd financieel gesteund door ZonMw. ZonMw was niet betrokken bij de verzameling, analyse en interpretatie van de gegevens.
Aanvaard op 10 januari 2014

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Hilde T.H. van der KallenICMJE-formulier
Natasja J.H. RaijmakersICMJE-formulier
Judith A.C. RietjensICMJE-formulier
Alex A. van der MaleICMJE-formulier
Herman J. BuevingICMJE-formulier
Johannes J.M. van DeldenICMJE-formulier
Agnes van der HeideICMJE-formulier