Keel-neus-oorheelkunde en hoofd-halschirurgie.

Media
E.H. Huizing
G.B. Snow
N. de Vries
K. Graamans
P. van de Heyning
L. Feenstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2483-4

Keel-neus-oorheelkunde en hoofd-halschirurgie. 2e, herziene druk. Onder redactie van E.H.Huizing, G.B.Snow, N.de Vries, K.Graamans en P.van de Heyning. 456 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2007. ISBN 978-90-313-4739-1. Adviesprijs: ingen. € 89,50.

Ten opzichte van de druk uit 2003 kent deze druk een aantal opvallende wijzigingen: er zijn meer…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties