Keel-neus-oorheelkunde en hoofd-halschirurgie.
Open

Media
10-11-2008
E.H. Huizing, G.B. Snow, N. de Vries, K. Graamans, P. van de Heyning en L. Feenstra
Keel-neus-oorheelkunde en hoofd-halschirurgie. 2e, herziene druk. Onder redactie van E.H.Huizing, G.B.Snow, N.de Vries, K.Graamans en P.van de Heyning. 456 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2007. ISBN 978-90-313-4739-1. Adviesprijs: ingen. € 89,50.

Ten opzichte van de druk uit 2003 kent deze druk een aantal opvallende wijzigingen: er zijn meer auteurs uit de ...