Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1788-95

Vergadering gehouden op 26 en 27 april 1996 te Maastricht

W.Grolman, E.D.Blom, R.D.Branson, P.F.Schouwenburg en R.C.Hamaker (Amsterdam; Indianapolis, Ind., USA), Verschillen in efficiëntie tussen 4 warmte- en vochtwisselaars die gebruikt worden bij de gelaryngectomeerde patiënt

Na larynxextirpatie vervalt de luchtconditionerende functie van de neus, met als gevolg dat de lagere luchtweg wordt belast met bevochtiging en verwarming van de ingeademde lucht. Om dit nadelige effect deels te compenseren wordt gebruikgemaakt van passieve warmte- en vochtwisselaars (HME's). De toegenomen belangstelling voor HME's doet de vraag rijzen of de fysische eigenschappen van de verkrijgbare filters in voldoende mate de lucht conditioneren.

In…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, Jan van Goyenkade 11, 1975 HP Amsterdam.

Dr.K.T.van der Laan, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties