De cirkel is rond

Kans en toeval in de geneeskunde

Twee kogels waarvan de een de ander heeft doorboord.
N.P. (Klaas) Landsman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6703
Abstract

Probability is a child of the low sciences, such as alchemy or medicine, which had to deal in opinion, whereas the high sciences, such as astronomy and mechanics, aimed at demonstrable knowledge.

Samenvatting

Als mathematisch fysicus – en zoon van een chirurg – geef ik in dit artikel een deels historische en deels inhoudelijke inleiding op de begrippen ‘kans’ en ‘toeval’, met hier en daar een uitstapje naar de geneeskunde. In de geschiedenis van de geneeskunde hadden de begrippen ‘kans’ en ‘toeval’ in eerste instantie allerminst een positieve connotatie, maar door er juist mee om te gaan kunnen ze in bijvoorbeeld evidencebased medicine toch nuttig zijn. Essentieel voor het denken over het begrip ‘toeval’ is dat het vele verschillende betekenissen heeft, die alle negatief gedefinieerd zijn, dat wil zeggen: door hun tegenpool (bijvoorbeeld ‘toevallig’ vs. ‘expres’). Ook het wiskundige begrip ‘kans’ heeft meerdere interpretaties: enerzijds een ‘objectieve’ kans op een gebeurtenis die een eigenschap van de gebeurtenis zelf is, anderzijds een ‘subjectieve’ kans die afhangt van de beschikbare kennis over de gebeurtenis. Dieper begrip van deze materie helpt hopelijk artsen en patiënten bij het begrijpen van een prognose, en bestuurders bij het begroten.

Auteursinformatie

Radboud Universiteit, Institute for Mathematics, Astrophysics, and Particle Physics, Nijmegen: prof. dr. N.P. Landsman, mathematisch fysicus.

Contact N.P. Landsman (landsman@math.ru.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
N.P. (Klaas) Landsman ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties