Kankerbestrijding is goede investering

Hans van Maanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:C2221

In het Verenigd Koninkrijk werd tussen 1970 en 2009 in totaal 19 miljard euro uitgegeven aan programma’s voor kankerbestrijding. Die programma’s hebben op termijn geleid tot een winst van ruwweg 6 miljoen QALY’s (voor kwaliteit gewogen levensjaren) van 31.000 euro elk, tezamen na aftrek van kosten goed voor 155 miljard euro. Het effectieve rendement van kankerbestrijding komt daarmee, tegen redelijke assumpties, uit op 10%, ‘hetgeen doet vermoeden dat investeren in kankeronderzoek waardevol is’, aldus een groep Britse onderzoekers onder aanvoering van Jonathan Grant van King’s College in Londen (BMC Med. 2014;12:99). Dezelfde groep had eerder een rendement van 9% berekend voor investeringen ter bestrijding van hart- en vaatziekten.

De onderzoekers bekeken de effecten van de 3 volgens hen belangrijkste interventies van de laatste decennia: antirookcampagnes, bevolkingsonderzoek en behandeling van borst-, darm- en prostaatkanker. Met name het antirookbeleid was over de gehele periode zeer lucratief, zowel in kostenbesparingen als in gewonnen levensjaren: 65% van de opbrengsten was hieraan toe te schrijven. Daarna volgde baarmoederhalskankerscreening met 24% en borstkankerbehandeling met 10%. Borstkankerscreening en prostaat- en darmkankerbehandeling leverden het minste geldelijk gewin.

De sommen van de auteurs bleken redelijk robuust in een aantal gevoeligheidsanalyses; zelfs als de opbrengsten van antirookbeleid geheel zouden wegvallen, bleef een positief effectief rendement van 2,4%. De onderzoekers wijzen er wel op dat ze aannemen dat andere investeringen niet substantieel negatief bijdragen (hoge behandelkosten, weinig winst in levensverwachting). Anderzijds rekenden ze andere dan gezondheidswinsten die uit onderzoek behaald kunnen worden niet mee, zodat ze hopen toch een enigszins conservatieve schatting te hebben kunnen maken.

Maar ‘resultaten in het verleden behaald zijn geen indicatie voor prestaties in de toekomst’, besluiten zij.

Gerelateerde artikelen

Reacties