Kanker.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1462

A.M.Stiggelbout, O.B.Dalesio en F.E.van Leeuwen, Kanker. Signaleringsrapport 2, 1990. Signaleringsrapport opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg. 107 bl., fig., tabellen. Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg (STG), Rijswijk 1991. Prijs: ingen. ƒ 10,-.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties