Kanker in Nederland.

Media
J.P. Vandenbroucke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2217

Kanker in Nederland. Deel 1, scenariorapport. Scenario's over kanker 1985-2000. Scenariorapport opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg. 352 bl., fig., tabellen. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht 1987. Prijs: ingen. ƒ 82,50 (deel 1 en 2 te zamen).

Kanker in Nederland

Kanker in Nederland. Deel 2, bijlagen. Scenario's over kanker…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties