Kaneel: niet geschikt als behandeling voor diabetes mellitus

Onderzoek
23-12-2007
N. Kleefstra, S.J.J. Logtenberg, S.T. Houweling, S. Verhoeven en H.J.G. Bilo

Doel.

Inzicht verkrijgen in de beschikbare literatuur omtrent studies met kaneeltoediening als interventie, met de glykemische regulatie als effectmaat.

Opzet.

Systematisch literatuuronderzoek.

Methode.

Zoekactie in de elektronische database Medline, waarbij gezocht werd op alle mogelijke combinaties van de woorden en ‘medical subject heading’(MeSH)-termen: ‘kaneel’, ‘diabetes mellitus’, ‘HbA1c’ en ‘glucose’. Alle gepubliceerde studies waarin kaneeltoediening bij mens of dier als interventie was toegepast, werden geselecteerd.

Resultaten.

Er werden diverse dierstudies en 5 gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies bij mensen gevonden. Bij dierstudies werd veelal een gunstig effect beschreven van kaneelinname op de glykemische regulatie. Eén placebogecontroleerde studie uitgevoerd bij mensen met diabetes mellitus type 2 beschrijft gunstige effecten van kaneelinname op de nuchtere glucosewaarden. Geen enkele studie beschrijft een gunstig effect op de HbA1c-concentratie. In een studie bij mensen met diabetes mellitus type 1 werd geen effect van kaneelinname gezien.

Conclusie.

Op basis van de huidige beschikbare gegevens zou kaneel niet moeten worden aanbevolen aan patiënten ter verbetering van de glykemische regulatie.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2833-7