Kan een val op de stuit tot blindheid leiden?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:176-7

VRAAG 3. In een deel van de bevolking leeft het geloof dat men blind kan worden door een val op de stuit. Is dit waar en is er over gepubliceerd? Hoe wordt de blindheid dan verklaard?

ANTWOORD. Uitgebreid speuren in de literatuur en raadplegen van verschillende experts op dit gebied hebben geen enkele beschrijving opgeleverd van iemand die blind is geworden alleen door een val op zijn stuit.1-7 Theoretisch kan men bedenken dat het abrupt afbreken van een val een contusie ofwel avulsie van de Nn. optici en bloedingen in de hogere visuele banen tot gevolg kan hebben, maar ook door oedeem, ischemie en necrose in deze banen tot blindheid kan leiden.

Bij een val op de stuit kan apart ervan ook hoofdletsel ontstaan. Er zijn goed gedocumenteerde publikaties over voorbijgaande blindheid bij kinderen met occipitale, niet-perforerende schedeltraumata.8 Dit wordt doorgaans toegeschreven aan contusie of oedeem van de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties