Gezichtsbedrog en verzwegen beelden; visuele (pseudo)hallucinaties bij geestelijk gezonde personen met stoornissen in het visuele systeem

Klinische praktijk
B.G.M. van Engelen
R.J. Teunisse
B.C.M. Raes
A. Keyser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2497-500

Dames en Heren,

Bij vermindering of verlies van lichaamsfuncties lijkt het vanzelfsprekend dat anamnese en onderzoek van de arts zich richten op datgene wat de patiënt mist. Het negatieve symptoom, dat wil zeggen het uitvalsverschijnsel, staat veelal centraal. Soms echter kan functieverlies tot onvermoede positieve symptomen leiden, die de patiënt, omdat deze de samenhang niet beseft, niet spontaan te berde brengt. In deze klinische les willen wij onder uw aandacht brengen hoezeer patiënten juist onder zulke positieve symptomen gebukt kunnen gaan. Wij illustreren dat aan twee patiënten met afwijkingen in het visuele systeem.

Bij aandoeningen van het visuele systeem kunnen zich spontaan, dus niet als gevolg van een uitwendige stimulus, visuele fenomenen aan de patiënt voordoen. Vaak betreft het elementaire verschijnselen: vlekjes, streepjes of sterretjes. Maar ook complexe beelden zoals personen, dieren, planten, gebouwen of zelfs complete landschappen kunnen in het gezichtsveld verschijnen. Dit verschijnsel werd voor het eerst door…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis St. Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Neurologie: B.G.M.van Engelen en dr.A.Keyser, neurologen.

Afd. Psychiatrie: R.J.Teunisse, psychiater; dr.B.C.M.Raes, psychiater.

Contact B.G.M.van Engelen

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties