Juridische aspecten van postmortale radiologie

Perspectief
Wulphert Venderink
Jos C.J. Dute
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D969
Abstract

Samenvatting

Bij postmortale radiologie worden van overledenen radiologische afbeeldingen gemaakt. Deze techniek wordt steeds vaker gebruikt. Anders dan bij een conventionele obductie kan bij postmortale radiologie het lichaam intact blijven. Onzekerheid bestaat over de juridische toelaatbaarheid van postmortale radiologie, aangezien de Wet op de lijkbezorging hiervoor geen specifieke bepalingen kent. Obductie en postmortale radiologie verschillen technisch aanzienlijk, maar deze verschillen hebben juridisch weinig consequenties. Dat bij postmortale radiologie het lichaam van de overledene intact blijft, doet niet af aan het feit dat de lichamelijke integriteit onrechtmatig wordt geschonden als dit onderzoek zonder toestemming wordt verricht. Toestemming kan alleen rechtsgeldig worden gegeven als de nabestaanden duidelijk zijn geïnformeerd over de handelingen die worden verricht. Het maakt daarbij niet uit welke onderzoekstechniek wordt toegepast.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, Nijmegen.

Mr.drs. W. Venderink, arts-onderzoeker en jurist.

Radboud Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Nijmegen.

Prof.mr. J.C.J. Dute, gezondheidsjurist.

Contact mr.drs. W. Venderink (wulphert.venderink@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Wulphert Venderink ICMJE-formulier
Jos C.J. Dute ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties