Jongeren die alcohol en pepdrank mixen vaker in problemen

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:C3130

Een studie onder Slowaakse adolescenten signaleert een associatie tussen het regelmatig gebruiken van energiedrankjes en gedragsproblemen. Deze associatie lijkt nog sterker onder jongeren die ook nog alcohol drinken (Int J Public Health. 2016; online 21 juli).

Onderzoekers uit Slowakije en Groningen lieten 9250 schoolkinderen van 11-15 jaar een vragenlijst invullen. Op die manier verzamelden ze onder andere gegevens over de sociale situatie van de kinderen, maar ook over hun consumptie van alcohol en pepdrankjes zoals Monster en Red Bull, en over eventuele gedrags- en schoolproblemen. Van 8502 jongeren waren de vragenlijsten compleet en dus bruikbaar.

Van de Slowaakse jeugd meldde 80% nooit of minder dan eens per week energiedrank te gebruiken en 78% zei nooit alcohol te drinken. Nog eens 14% rapporteerde incidenteel alcoholgebruik, maximaal 2 keer in de 30 dagen vóór het invullen van de vragenlijst. Toch dronk dus bijna 20% met regelmaat energiedrank en ging 7% een keer per week of vaker aan de drank. Uit een statistische analyse kwam bovendien naar voren dat er een verband was tussen het drinken van alcohol of energiedrankjes en het melden van gedragsproblemen, waarbij dat effect nog sterker was in de groep die zowel alcoholgebruik als het drinken van pepfrisdrank rapporteerde.

Of en hoe er sprake is van causaliteit kunnen de onderzoekers natuurlijk niet zeggen. Veroorzaken de pepblikjes gedragsproblemen of drinken kinderen met gedragsproblemen vaker dit soort drankjes? Pas als dat duidelijk is zou je kunnen denken over gerichte interventies, maar in afwachting daarvan adviseren de auteurs toch al om de energiedrankjes het nadeel van de twijfel te geven en het drinken ervan onder adolescenten te ontraden.

Gerelateerde artikelen

Reacties