Jeugdgezondheidszorg: veel preventie voor weinig geld

Opinie
S.P. Verloove-Vanhorick
P.H. Verkerk
F.J.M. van Leerdam
S.A. Reijneveld
R.A. Hirasing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:895-8
Abstract

Recent is het totale preventieprogramma ‘Jeugdgezondheidszorg’ beschreven in het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar.1 2 Dit takenpakket wordt van overheidswege gratis aangeboden aan alle in Nederland verblijvende kinderen van 0 tot 19 jaar.3 Het bevat een uniform deel met 51 programmatische preventieactiviteiten, in te delen in primaire preventie (onder meer vaccinaties, voorlichting en advisering) en secundaire preventie (screeningen, signalering, vroegonderkenning). Daarnaast bevat het pakket maatwerkpreventie en zorg.

Net als in de curatieve gezondheidszorg en in de ‘care’ (ouderen-, gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg) bestaat voor vele onderdelen van het preventieprogramma ‘Jeugdgezondheidszorg’ onduidelijkheid over effectiviteit en doelmatigheid. Juist omdat het om preventie gaat, die ongevraagd aan alle kinderen wordt aangeboden, is het van groot belang zeker te weten dat alle onderdelen het beoogde effect hebben, niet schadelijk zijn en dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Teneinde onderzoek hiernaar gericht en systematisch te bevorderen is een ‘Programmeringstudie jeugdgezondheidszorg’ uitgevoerd. Deze…

Auteursinformatie

TNO Preventie en Gezondheid, divisie Jeugd, Postbus 2215, 2301 CE Leiden.

Mw.prof.dr.S.P.Verloove-Vanhorick, kinderarts/epidemioloog (tevens: Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Leiden); dr.P.H.Verkerk, arts/epidemioloog; F.J.M.van Leerdam, jeugdarts (tevens: GGD West-Friesland, Hoorn); dr.S.A.Reijneveld, sociaal-geneeskundige/epidemioloog.

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG&GD), Amsterdam.

Contact Prof.dr.R.A.HiraSing, jeugdarts (sp.verloove@pg.tno.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties