Jeugdgezondheidszorg in de toekomst.

Media
M.W. Bos
M. de Winter
F.C. Verhulst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:875

Jeugdgezondheidszorg in de toekomst. Onder redactie van M.W.Bos en M.de Winter. 169 bl., fig., tabellen. Swets & Zeitlinger, Amsterdam 1989. ISBN 90-265-0938-3. Prijs: ingen. ƒ  39,50.

Dit is een bundel waarin een aantal bewerkte lezingen over de ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg is opgenomen. Historische, organisatorische en inhoudelijke aspecten worden besproken…

Ook interessant

Reacties