Je kunt vaak niet kiezen voor een gezond leven

Leefomgeving
Lester du Perron

artikel

Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat ruim 40% van de ondervraagde Nederlanders vindt dat mensen die ongezond leven een hogere gezondheidspremie moeten betalen. En dat andersom, mensen die gezond leven juist minder hoeven te betalen. Maar kunnen mensen er eigenlijk wel voor kiezen om gezonder te gaan leven?

In een uitgebreid artikel voor de Correspondent legt de Vlaamse filosoof, bioloog en schrijven Ruben Mersch uit dat gezondheid niet zomaar een keuze is. Een groot deel van onze gezondheid wordt namelijk bepaald door factoren waar je weinig of geen invloed op hebt. Zoals je genetische aanleg en de plek waar je geboren wordt. En ook vervuiling in de woonomgeving of bijvoorbeeld (financiële) stress spelen een rol.

Gezondheid wordt volgens onderzoek maar voor ongeveer 30% bepaald door de keuzes die mensen zelf maken. Die keuzes hebben dus zeker invloed, maar ook daar is nuancering belangrijk: keuzes voor gezond eten bijvoorbeeld, of om meer te gaan bewegen, zijn vaak makkelijker voor mensen met veel geld. En stoppen met roken is bijzonder moeilijk doordat sigaretten bewust zo verslavend zijn gemaakt. Ook deze voorbeelden van (on)gezond gedrag zijn dus niet zomaar een keuze.

Er zal de komende tijd veel discussie zijn over gezondheid, zorgkosten, en wie daarbij waarvoor verantwoordelijk is. We moeten namelijk in gesprek met elkaar afstemmen hoe we de zorg in Nederland voor iedereen toegankelijk houden. Zeker nu de gezondheidszorg steeds verder onder druk komt te staan door een vergrijzende bevolking en een tekort aan personeel. Die discussies zijn dus heel belangrijk, maar houd daarbij in gedachten dat gezondheid complexer is dan iets waar je voor kunt kiezen.

Klik hier voor het artikel van de Correspondent

 

Gerelateerde artikelen

Reacties