Jan de Laat

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:B1756

Jan de Laat is klinisch fysicus en audioloog en werkt op het Audiologisch Centrum (KNO) van het LUMC. Hij is mede-auteur van het artikel ‘Doen hoortoestellen wat ze beloven’ (D4988).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Hoboïst. Daarom ben ik tot op de dag van vandaag nog heel actief op de hobo, wat ik zo goed mogelijk probeer te doen.’

Wat is de grootste vergissing in uw carrière geweest?

‘Soms denk ik dat ik toch een echte dokter had moeten worden in plaats van klinisch fysicus. Die twijfel had ik al aan het eind van de middelbare school, maar toch ben ik bijna altijd wel blij dat ik gekozen heb voor “fysicus”.’

Wat was de beste stap in uw carrière?

‘Kort vóór het einde van mijn promotieonderzoek aan het VUmc in Amsterdam heb ik vijf weken in de USA doorgebracht, waar ik zeven universiteiten bezocht en kennismaakte met gerenommeerde onderzoekers. Dit netwerk is mij later op veel verschillende manieren weer van pas gekomen.’

Wat heeft u ertoe bewogen een artikel bij het NTvG in te dienen?

‘Een bevriend huisarts zei me…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties