Jan Brouwerprijs

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1943

De Stichting Jan Brouwerfonds kent, in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), een prijs toe aan projecten ter voorkoming van kindermishandeling. De prijs bedraagt € 40.000,– te verdelen over één of meerdere bekroonde inzendingen, en zal 13 januari 2005 worden uitgereikt op het landelijke congres ‘Kind tussen twee vuren’! De besteding van het geldbedrag moet raakvlakken hebben met het doel: voorkomen van kindermishandeling.

De ingediende projecten worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: het project richt zich – direct of indirect – op het voorkómen van kindermishandeling; er is over het project gepubliceerd (de publicatie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties