Jaap Willems

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:B2097

Jaap Willems is orthopedisch chirurg en werkte als opleider in het OLVG. Hij is nu werkzaam in een expertisecentrum in Amsterdam en af en toe in Afrika en India. Hij is een van de auteurs van het artikel over schouderklachten (D6848).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Scheepskapitein. Mijn grootvader is nog schipper geweest op een schoener en heeft vele zeeën bevaren; de verhalen die ik over hem hoorde fascineerden me enorm.’

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘Dr. Tedros Ghebrey, weliswaar geen arts, maar wel de eerste Afrikaanse directeur-generaal van de WHO, die de organisatie stevig heeft gereorganiseerd en recent herkozen is voor een volgende termijn.’

Wat was de grootste vergissing in uw carrière?

‘De patiënt, die ik beter niet of anders had moeten opereren: orthopedie is een vak waar je niet altijd moet ingrijpen in het natuurlijke beloop van de ziekte.’

Wat was de beste stap in uw carrière?

‘Om na mijn studie en een tropenopleiding vier jaar lang in een missieziekenhuis in Tanzania te gaan werken. Werken in een andere cultuur is vormend voor je werk als arts: mensen in een andere wereld hebben vaak een…

Gerelateerde artikelen

Reacties