Invoering van richtlijnen en veranderingen.

Media
R.P.T.M. Grol
J.J.E. van Everdingen
A.F. Casparie
E. Borst-Eilers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1921

R.P.T.M.Grol, J.J.E.van Everdingen en A.F.Casparie, Invoering van richtlijnen en veranderingen. Een handleiding voor de medische, paramedische en verpleegkundige praktijk. 215 bl., fig., tabellen. De Tijdstroom, Utrecht 1994. ISBN 90-352-1480-3. Prijs: ingen. ƒ 47,50 (incl. btw, excl. verzendkosten).

Het gebruik van richtlijnen wordt thans algemeen beschouwd als een adequate reactie op de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties