Invloed van de farmaceutische industrie in patiëntenverenigingen

Opinie
M. Vermeulen
J. Bouma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2432-4
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2429.

Recentelijk was er veel publiciteit rondom de Osteoporose Vereniging en de Osteoporose Stichting (www.trouw.nl/osteoporose). Van beide organisaties wordt de directie gevormd door mevrouw L.de Boer-Oosterhuis en mevrouw C.Suijkerbuijk. Beiden kennen de farmaceutische industrie goed, want voorheen werkten zij als artsenbezoeker bij een farmaceutisch bedrijf.1 De directieleden werven met succes sponsorgelden voor de patiëntenverenigingen: in 2005 stortte Merck Sharp & Dohme alleen al 90.000 euro.1

Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (CBO) nodigt vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen tegenwoordig uit bij besprekingen van conceptrichtlijnen. Zo kon het gebeuren dat de directie van de Osteoporose Vereniging en de Osteoporose Stichting betrokken was bij het opstellen van richtlijnen voor behandeling. Naast de stem van de patiënt klinkt dan het geluid van de industrie. Een voorbeeld daarvan kunnen wij lezen in het blad Bros van de Osteoporose Vereniging: ‘Geconcludeerd wordt dat het generieke middel alendronaat minder…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Neurologie, H2-227, Postbus 22.700, 1100 DE Amsterdam.

Hr.prof.dr.M.Vermeulen, neuroloog.

Trouw, Amsterdam.

Hr.J.Bouma, journalist.

Contact hr.prof.dr.M.Vermeulen (m.vermeulen@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties