Invloed van de behandeling met statinen op lipoproteïne(a) en de intima-mediadikte
Open

In het kort
02-12-2003
W. Hart

Om een antwoord te vinden op de vraag of een verhoogde concentratie lipoproteïne(a) (Lp(a)) in het bloed gepaard gaat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten behandelden Van Wissen et al. 325 patiënten met de heterozygote vorm van familiaire hypercholesterolemie gedurende 2 jaar met 80 mg atorvastatine of 40 mg simvastatine per dag. Het onderzoek was gerandomiseerd en dubbelblind van opzet. De behandeling leidde in beide groepen tot een statistisch significante daling van de concentraties van Lp(a) in het bloed ten opzichte van de uitgangswaarden. Na 2 jaar was de daling van de Lp(a)-concentraties in beide groepen statistisch niet significant verschillend. Er werd geen correlatie gevonden tussen de concentraties Lp(a) en de LDL-cholesterolwaarde bij het begin van het onderzoek en de intima-mediadikte van een aantal arteriën. Aangezien er evenmin een verband werd gevonden tussen de veranderingen na 1 en 2 jaar in de concentraties van Lp(a) en de veranderingen van de intima-mediadikte in deze periode betwijfelen de onderzoekers of Lp(a) een belangrijke rol speelt bij de progressie van atherosclerotische vaatafwijkingen bij patiënten met familiaire hypercholesterolemie.

Wissen S van, Smilde TJ, Trip MD, Boo T de, Kastelein JJP, Stalenhoef AFH. Long term statin treatment reduces lipoprotein(a) concentrations in heterozygous familial hypercholesterolaemia. Heart 2003;89:893-6.