Invasieve infecties met streptokokken uit lancefield-groep A in Nederland

Klinische praktijk
B.J.M. Vlaminckx
E.M. Mascini
J.F.P. Schellekens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1669-73
Abstract

Samenvatting

- In de jaren tachtig van de 20e eeuw deed zich in de gehele westerse wereld een plotse stijging voor in het aantal ernstige invasieve infecties met streptokokken uit lancefield-groep A (GAS). Deze verheffing was aanleiding om een nationaal surveillanceprogramma naar invasieve GAS-ziektebeelden op te zetten. Dit programma werd gecoördineerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en liep van 1994-2003.

- In deze periode varieerde de jaarlijkse incidentie van invasieve GAS-ziekten tussen 2,0 en 4,0 per 100.000 persoonsjaren. De sterfte was 18 maar varieerde sterk, afhankelijk van de manifestatie van de ziekte.

- Bij alle invasieve GAS-infecties kan als complicatie het toxische-shockachtig syndroom (TSS) optreden, dat veroorzaakt wordt door de door de bacterie gesynthetiseerde exotoxinen. De sterfte bij TSS bedroeg 59.

- Op basis van de antigene structuur van het oppervlakkige M-eiwit kunnen GAS in meer dan 150 verschillende M-typen onderverdeeld worden. M1- en M3-Streptococcus pyogenes zijn in Nederland sterk oververtegenwoordigd bij zeer ernstige en fatale GAS-infecties. Het repertoire van virulentiefactoren van deze M-typen is in de loop van de afgelopen 50 jaar verrijkt geraakt door sequentiële acquisitie van bacteriofagen, hetgeen wellicht heeft bijgedragen aan de veranderde epidemiologische kenmerken van invasieve GAS-infecties.

- Resistentieontwikkeling speelt echter nog steeds een beperkte rol bij GAS en penicilline blijft het middel van voorkeur.

- Op basis van in-vitrostudies zou de toediening van immuunglobuline G een neutraliserend effect kunnen hebben bij TSS-patiënten, maar hiervoor ontbreekt statistische onderbouwing uit klinische studies.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1669-73

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Medische Microbiologie, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein.

Hr.dr.B.J.M.Vlaminckx, arts-microbioloog.

Ziekenhuis Rijnstate, afd. Medische Microbiologie, Arnhem.

Mw.dr.E.M.Mascini, arts-microbioloog.

Laboratorium voor Infectieziekten, Groningen.

Hr.dr.J.F.P.Schellekens, arts-microbioloog.

Contact hr.dr.B.J.M.Vlaminckx (b.vlaminckx@antonius.net)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties