Invasieve infectie met Haemophilus influenzae type b ondanks volledige vaccinatie

Klinische praktijk
M.A. Breukels
E.A.M. Sanders
S. Geelen
J.J. Roord
B.J.M. Zegers
G.T. Rijkers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:586-9
Abstract

Samenvatting

Bij 5 kinderen, 4 jongens en 1 meisje in de leeftijd van 13 tot 41 maanden, die waren gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma ontstond meningitis (n = 2) en epiglottitis (n = 3) met Haemophilus influenzae type b (Hib). Bij opname en een maand na de invasieve Hib-infectie hadden 3 van hen lage anti-Hib-antistoftiters (IgG ≤ 5 U/ml) in het serum. Serumconcentraties van immuunglobulinen en IgG-subklassen en complementactiviteit waren normaal. Bij 2 van de 3 patiënten gaven boostervaccinaties met Hib-tetanustoxoïdvaccin (HibTT) alsnog een goede antistofrespons.

Sinds de introductie van het geconjugeerde HibTT in Nederland is het aantal invasieve infecties met Hib sterk gedaald. De redenen waarom kinderen ondanks vaccinatie ernstige infecties doormaken met Hib zijn grotendeels onbegrepen. In ongeveer eenderde deel van de gevallen blijkt er sprake te zijn van deficiëntie in serumimmuunglobulinen, meestal IgG2 of IgM. Vatbaarheid voor Hib lijkt deels ook genetisch bepaald.

Het verdient aanbeveling kinderen na het doormaken van een invasieve Hib-infectie serologisch te controleren. Een boostervaccinatie kan nodig zijn.

Auteursinformatie

Universiteitskliniek Wilhelmina Kinderziekenhuis, Nieuwe Gracht 137, 3512 LK Utrecht.

Afd. Algemene Pediatrie: mw.M.A.Breukels, assistent-geneeskundige; mw.dr.S.Geelen en dr.J.J.Roord, kinderarts-infectiologen.

Afd. Immunologie: mw.dr.E.A.M.Sanders, kinderarts-immunoloog; prof.dr.B.J.M.Zegers en G.T.Rijkers, medisch immunologen.

Contact mw.M.A.Breukels

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties