Introduction to research in the health sciences

Media
S. Polgar
S.A. Thomas
Y. van der Graaf
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1092

S.Polgar en S.A.Thomas, Introduction to research in the health sciences, 4e druk. 322 bl., fig., tabellen. Churchill Livingstone, Edinburgh 2000. ISBN 0-443-06265-X. Prijs: ingen. ƒ  98,-.

Dit boek beschrijft de klassieke onderzoeksmethoden zoals die al geruime tijd in de gezondheidswetenschappen worden gebruikt. Hoewel de auteurs in de inleiding pretenderen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties