Intraoperatieve beeldvorming met fluorescentie, 5 jaar later

5 jaar later
Maxime J.M. van der Valk
Henricus J.M. Handgraaf
Babs G. Sibinga-Mulder
Denise E. Hilling
Gooitzen M. van Dam
Alexander L. Vahrmeijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2067
Abstract

Hoe staat het met de nieuwe technieken die een aantal jaren geleden in het NTvG werden beschreven? Behoren zij inmiddels tot de gangbare medische praktijk of is het enthousiasme getemperd?

Samenvatting

Fluorescentiebeeldvorming is een techniek waarbij specifieke weefselstructuren zichtbaar gemaakt kunnen worden met nabij-infrarood licht en een fluorescente contraststof. Deze techniek kan worden gebruikt om tijdens een operatie of bij laparoscopie vitale anatomische structuren, schildwachtklieren, primaire tumoren en metastasen in beeld te brengen. Door de ontwikkeling van verschillende tumorspecifieke contraststoffen zijn er steeds meer indicaties voor het gebruik van fluorescentiebeeldvorming.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Leiden: drs. M.J.M. van der Valk, arts-onderzoeker; dr. H.J.M. Handgraaf, arts-onderzoeker; B.G. Sibinga-Mulder, BSc, onderzoeker; dr. D.E. Hilling, aios heelkunde; dr. A.L. Vahrmeijer, chirurg. Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Heelkunde, Groningen: prof.dr. G.M. van Dam, chirurg.

Contact M.J.M. van der Valk (mvandervalk@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Maxime J.M. van der Valk ICMJE-formulier
Henricus J.M. Handgraaf ICMJE-formulier
Babs G. Sibinga-Mulder ICMJE-formulier
Denise E. Hilling ICMJE-formulier
Gooitzen M. van Dam ICMJE-formulier
Alexander L. Vahrmeijer ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties