Verbeter toediening en therapietrouw

Intranasale corticosteroïden

Een vrouw die neusspray in haar neus sprayt
Corine Rollema
Eric N. van Roon
Michel R.M. San Giorgi
Tina van der Velde
Tjalling W. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7790
Abstract

Patiënten dienen intranasale corticosteroïden vaak niet op de juiste wijze toe en hun therapietrouw laat vaak te wensen over. Daarom moet voorlichting over juist gebruik van corticosteroïdneussprays in de praktijk net zoveel aandacht krijgen als bij inhalatiemedicatie. Dit artikel biedt handvatten daarvoor.

Samenvatting

Veel patiënten hebben moeite om behandeling met intranasale corticosteroïden langdurig vol te houden. In dit artikel geven wij adviezen over hoe de toedieningstechniek en de therapietrouw bij gebruik van corticosteroïdneussprays kan worden verbeterd.

Bespreek de therapietrouw en het te verwachten behandeleffect met de patiënt voorafgaand aan de behandeling. Licht de patiënt voor over de juiste toedieningswijze aan de hand van het protocol van de Long Alliantie Nederland. Het is belangrijk om deze toedieningsinstructie te herhalen. Spreek daarom met andere zorgverleners af wie de instructies geeft. Neem in de standaardwerkwijze ook een evaluatie op van de gebruikte toedieningstechniek.

Intranasale corticosteroïden kunnen lokale bijwerkingen geven, maar ook ernstigere systemische bijwerkingen. Neusbloedingen zijn een veelvoorkomende, niet-ernstige lokale bijwerking. Een neusbloeding is geen reden om de behandeling direct te stoppen. Beoordeel het effect van intranasale corticosteroïden na circa 6 weken. Bij onvoldoende effect kan het corticosteroïd worden gecombineerd met een antihistaminicum. Wanneer dat geen soelaas biedt, kan de patiënt vanuit de eerste lijn worden verwezen naar de kno-arts, allergoloog of kinderarts of -allergoloog.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Apotheek, Leeuwarden (tevens: Rijksuniversiteit Groningen, Groningen Research Institute of Pharmacy, Basiseenheid Farmacotherapie, - Epidemiologie en -Economie): dr. C. Rollema, apotheker (tevens: Pharmium apotheek Drachten); prof.dr. E.N. van Roon, klinisch farmacoloog en ziekenhuisapotheker. Martini Ziekenhuis, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Groningen: dr. M.R.M. San Giorgi, kno-arts. Academische Huisartsenpraktijk Groningen, afd. Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde, Groningen: dr. T. van der Velde, huisarts. Leeuwarden: dr. T.W. de Vries, niet-praktiserend kinderarts.

Contact C. Rollema (c.rollema@rug.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Corine Rollema ICMJE-formulier
Eric N. van Roon ICMJE-formulier
Michel R.M. San Giorgi ICMJE-formulier
Tina van der Velde ICMJE-formulier
Tjalling W. de Vries ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Astma en COPD
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Ik mis het advies, spray met je rechterhand in linkerneusgat en vice versa.

Pepijn Simon, apotheker