Intracytoplasmatische zaadcelinjectie, een wezenlijke verbetering van de behandeling van mannelijke subfertiliteit

Klinische praktijk
M.C.W. Scholtes
A.P. Schmoutziguer
G.H. Zeilmaker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:554-8

Binnen ongeveer 2 jaar heeft de toepassing van intracytoplasmatische zaadcelinjectie (‘intracytoplasmic sperm injection’; ICSI) geleid tot een ware revolutie in de behandeling van mannelijke infertiliteit.12 Nadat ongeveer 15 jaar geleden de thans algemeen toegepaste in vitro-fertilisatie (IVF) was geïntroduceerd in Nederland, met als belangrijkste indicatie tuba-afwijkingen,3 bleek al spoedig dat ook infertiliteit door endometriose, antisperma-antilichamen en onbekende oorzaken met veel succes behandeld kan worden. Tevens worden zwangerschappen gezien na IVF-behandeling van paren met slechte spermakwaliteit, hoewel de bevruchtingskansen hier duidelijk kleiner zijn (tabel 1). Over het algemeen kan men stellen dat de kansen op zwangerschap per ingebracht embryo bij al de genoemde categorieën gelijk zijn.45 Het probleem bij IVF in het geval van mannelijke subfertiliteit is uiteraard het bevruchten van de eicel.

Ter bevordering van de kans op bevruchting is een aantal manipulaties ontwikkeld, zoals het openscheuren van de eischil (zona pellucida), het plaatselijk…

Auteursinformatie

Fertilitätszentrum Düsseldorf, Duitsland.

M.C.W.Scholtes, gynaecoloog. Ziekenhuis Rijnstate, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Arnhem.

A.P.Schmoutziguer, gynaecoloog.

Erasmus Universiteit, afd. Endocrinologie en Voortplanting, Rotterdam.

Prof.dr.G.H.Zeilmaker, fysioloog.

Contact M.C.W.Scholtes, Neusserstrasse 111, 40219 Düsseldorf, Duitsland

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties