Intra-uteriene inseminatie met gecontroleerde ovariële hyperstimulatie vergeleken met een afwachtend beleid bij paren met onverklaarde subfertiliteit en een gemiddelde prognose: een gerandomiseerd onderzoek

Onderzoek
P. Steures
J.W. van der Steeg
P.G.A. Hompes
P.M.M. Bossuyt
F. van der Veen
J.D.F. Habbema
M.J.C. Eijkemans
F.J. Broekmans
H.R. Verhoeve
B.W.J. Mol
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1525-31
Abstract

Samenvatting

Doel

Intra-uteriene inseminatie met gecontroleerde ovariële hyperstimulatie (COH) is vaak de behandeling van eerste keus bij paren met onverklaarde subfertiliteit. Deze behandeling dient uitsluitend te worden toegepast bij een reële toename van de zwangerschapskans, temeer omdat hierbij een verhoogd risico bestaat op meerlingzwangerschappen. Wij vergeleken de effectiviteit van intra-uteriene inseminatie met COH met die van een afwachtend beleid bij paren met onverklaarde subfertiliteit en een gemiddelde prognose ten aanzien van een spontane doorgaande zwangerschap.

Opzet

Multicentrische gerandomiseerde klinische studie.

Methode

Wij randomiseerden 253 paren met een onverklaarde subfertiliteit en een kans op spontane zwangerschap van 30-40 binnen 12 maanden voor behandeling met intra-uteriene inseminatie met COH gedurende 6 maanden of een afwachtend beleid gedurende 6 maanden. De primaire onderzoeksuitkomst van onze studie was een doorgaande zwangerschap binnen 6 maanden. De analyse werd verricht volgens het ‘intention to treat’-principe. Het onderzoek stond geregistreerd in het ‘Dutch trial register’ met als internationaal gerandomiseerd klinisch trialnummer ISRCTN72675518.

Resultaten

Van de 253 geïncludeerde paren werden er 127 toegewezen aan de groep met intra-uteriene inseminatie met COH en 126 aan de afwachtende groep. In de interventiegroep werden 42 vrouwen (33) zwanger, van welke zwangerschappen er 29 (23) doorgaand waren. In de afwachtende groep waren deze aantallen respectievelijk 40 (32) en 34 (27) (relatief risico: 0,85; 95-BI: 0,63-1,1). In de groep met een afwachtend beleid trad 1 tweelingzwangerschap op, en in de behandelgroep 1 tweelingzwangerschap en 1 drielingzwangerschap.

Conclusie

Bij paren met onverklaarde subfertiliteit en een gemiddelde prognose kan een groot effect van intra-uteriene inseminatie met COH worden uitgesloten. Een afwachtend beleid over een periode van tenminste 6 maanden lijkt daarom bij deze paren gerechtvaardigd.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1525-31

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Afd. Obstetrie en Gynaecologie, Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde: mw.dr.P.Steures en hr.dr.J.W.van der Steeg, artsen in opleiding tot gynaecoloog; hr.prof.dr.F.van der Veen, gynaecoloog; hr.prof.dr.B.W.J.Mol, gynaecoloog en epidemioloog.

Afd. Klinische Epidemiologie, Biostatistiek en Bio-informatie: hr.prof.dr.P.M.M.Bossuyt, klinisch epidemioloog.

VU Medisch Centrum, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Amsterdam.

Hr.dr.P.G.A.Hompes, gynaecoloog.

Erasmus MC-Centrum, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Hr.prof.dr.J.D.F.Habbema en dr.M.J.C.Eijkemans, epidemiologen.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Utrecht.

Hr.F.J.Broekmans, gynaecoloog.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Amsterdam.

Hr.H.R.Verhoeve, gynaecoloog.

Contact mw.dr.P.Steures (pn.steures@amc.uva.nl)

Verantwoording

Namens de Collaborative Effort for Clinical Evaluation in Reproductive Medicine(CECERM)-studiegroep, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties