Intra-uteriene inseminatie goede optie voor onbegrepen subfertiliteit

Onderzoek
Coes Repelaer van Driel-Delprat
C.B. (Nils) Lambalk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2613

Waarom dit onderzoek?

Intra-uteriene inseminatie (iui) wordt als eerste behandeloptie aangeboden aan vrouwen met onbegrepen subfertiliteit en een geringe kans (< 30%) op een zwangerschap in het komende jaar. De NICE-richtlijn uit 2013 daarentegen adviseert iui niet routinematig aan te bieden aan vrouwen met onbegrepen subfertiliteit, op basis van twee…

Auteursinformatie

Contact (c.delprat@vumc.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties