Intoxicatie met organofosforverbindingen
Open

Casuïstiek
07-01-2002
E.M.A.W. Vos, J.J.H. Hens, H.S. Lau, E.S. Boon en A.K.M. Bartelink

Een 50-jarige man had bij een tentamen suicidii 200 ml gedronken van een insecticide samengesteld uit de organofosfaten dimethoaat en fenitrotion. Bij opname werden tekenen gezien van een cholinerg syndroom: miosis, rinorroe en fasciculaties. Dit werd gevolgd door bradycardie met hypotensie en braken. Patiënt werd behandeld met de antidota atropine en obidoxim. Wegens een dalend bewustzijn werd overgegaan tot intubatie, beademing en andere ondersteunende maatregelen. Hoewel de serumconcentraties van de organofosfaten snel daalden, bleef de cholinesteraseactiviteit langdurig geremd. Het beloop werd gecompliceerd door hypotensie, ‘acute respiratory distress’-syndroom, luchtweginfecties en een epileptisch insult. Daarna volgde een periode met spierzwakte en depressie. De casus is karakteristiek voor acute intoxicaties met irreversibele acetylcholinesteraseremmers, zoals organofosfaten. De behandeling van deze potentieel ernstige intoxicaties omvat snelle decontaminatie en toediening van hoge doses atropine, gevolgd door obidoxim. Daarnaast is ondersteuning van ventilatie en circulatie aangewezen.