Intoxicatie met organofosforverbindingen
Open

Casuïstiek
07-01-2002
E.M.A.W. Vos, J.J.H. Hens, H.S. Lau, E.S. Boon en A.K.M. Bartelink

Auteursinformatie

Ziekenhuis Eemland, Postbus 1502, 3800 BM Amersfoort.
Afd. Intensive Care: mw.E.M.A.W.Vos, assistent-geneeskundige; E.S. Boon, longarts-intensivist; dr.A.K.M.Bartelink, internist-intensivist.
Afd. Klinische Chemie: dr.J.J.H.Hens, klinisch chemicus (thans: Hofpoort Ziekenhuis, Woerden).
Afd. Klinische Farmacie: dr.H.S.Lau, ziekenhuisapotheker (thans: Vlietland Ziekenhuis, Vlaardingen).
Correspondentieadres: dr.A.K.M.Bartelink (a.bartelink@zkh-eemland.nl).