Interpretatie van uitkomsten van laboratoriumonderzoek in de geneeskunde.

Media
J.A. Raymakers
H.J.H. Kreutzer
J. van der Meer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1376

Interpretatie van uitkomsten van laboratoriumonderzoek in de geneeskunde. 2e, herziene druk. Onder redactie van J.A.Raymakers en H.J.H.Kreutzer. 203 bl., fig., tabellen. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht 1985. Prijs: ingen. ƒ 36,50.

Voor de prijs van enkele laboratoriumbepalingen levert dit boekje relatief veel nuttige informatie. Zoveel mogelijk worden van elke klinisch-chemische en…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties