Interpretatie van de toename van boviene spongiforme encefalopathie buiten Groot-Brittannië

Opinie
H.L. Zaaijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:748-50
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 750 en 754.

Blootstelling aan het agens van spongiforme encefalopathie van het rund (BSE) is waarschijnlijk de oorzaak van de variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD) bij de mens. Ingrijpende maatregelen zijn genomen om verdere verspreiding van BSE onder runderen en besmetting van menselijk voedsel te voorkomen. De Europese Commissie stelde vorig jaar dat ‘de overall-incidentie van BSE in de Europese Gemeenschap daalt’ en dat ‘de incidentie stijgt in enkele lidstaten, met name door de introductie van meer systematisch testen op verplichte basis sinds 1 januari 2001’ (http://europa.eu.int/comm/food/fs/bse/bse20_en.html). Deze uitspraak lijkt te optimistisch.

Als men de Europese BSE-gegevens beschouwt, blijkt het aantal geregistreerde gevallen van manifeste BSE buiten Groot-Brittannië tijdens het vorige decennium gestaag te stijgen (figuur). De resultaten van het onlangs ingevoerde systematisch testen hebben daarmee niet van doen. Ook is het versluierend om van een dalende incidentie te…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Contact Dr.H.L.Zaaijer, arts-microbioloog (hans.zaaijer@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties