Het risico van de variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob in Nederland en het effect van preventieve maatregelen

Klinische praktijk
R. Kersseboom
S.C. Koekoek
J.H. Richardus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:754-9
Abstract

Samenvatting

- De variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD) is een dodelijke en onbehandelbare neurologische aandoening waarbij pathogene prionen (PrPSc) een rol spelen.

- Er is overtuigend epidemiologisch en experimenteel bewijs dat vCJD een humane vorm is van boviene spongiforme encefalopathie (BSE).

- De kans op transmissie van pathogene prionen die vCJD veroorzaken naar de mens wordt beïnvloed door de speciesbarrière, de genetische gevoeligheid van de gastheer, de infectiedosis en de route van blootstelling.

- Transmissie van pathogene prionen is mogelijk van rund naar mens via vleesproducten waarin zenuwweefsel en lymfatisch weefsel is verwerkt en van runderen afgeleide medische producten.

- Transmissie is in principe ook mogelijk van mens naar mens via bloed en van bloed afgeleide producten, menselijke organen en weefsels voor transplantatie en via chirurgische instrumenten.

- Maatregelen ter preventie van transmissie van rund naar mens zijn in Nederland sinds 1989 stapsgewijs ingevoerd. Bij goede handhaving hiervan is de kans momenteel klein dat mensen besmet raken door Nederlandse vleesproducten.

- Echter, in de afgelopen jaren is hoogstwaarschijnlijk wel materiaal van met BSE besmette runderen in de voedselketen terechtgekomen. Ook is de Nederlandse bevolking blootgesteld aan besmet voedsel uit het buitenland. Maatregelen om transmissie van mens naar mens tegen te gaan worden momenteel verscherpt.

- Naar verwachting zullen zich in Nederland gevallen van vCJD gaan voordoen, maar een nauwkeurige schatting van het aantal is niet mogelijk. De aanwezigheid van PrPSc onder zowel vee als de menselijke bevolking in Nederland vormt een permanente bedreiging voor de volksgezondheid en is reden voor blijvende waakzaamheid en actieve preventie.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Medische Faculteit: R.Kersseboom en S.C.Koekoek, medisch studenten.

Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg: dr.J.H.Richardus, arts maatschappij en gezondheid/epidemioloog.

Contact dr.J.H.Richardus (richardus@mgz.fgg.eur.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties